logo

Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie

Afscheid bestuursleden John van Tintelen en Skip Springer

Na afloop van de ASD bestuursvergadering van 30 juni jl. namen John van Tintelen en Skip Springer officieel afscheid van bestuur van ASD. John van Tintelen verlaat het ministerie van Defensie en Skip Springer verlaat de militaire vakbond AFMP.

Voorzitter René Kreeftmeijer sprak het tweetal afzonderlijk toe en zwaaide hen lof toe voor hun werkzaamheden binnen ASD. John heeft in ASD verband zijn kwaliteiten ingezet in onder andere het project Waarderen en Valideren van militaire kwalificaties en in de totstandkoming van de Defensiemaatregelen in het sectorplan Politie/Defensie. Skip heeft door zijn constructieve inbreng vanuit de vakbeweging een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het sectorplan. Hij wenste hen beiden alle goeds.