logo

Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie

Eerste diploma-uitreiking Sectorplan

diploma-uitreiking sectorplan defensie

“Ik ben er erg blij mee” zegt korporaal der mariniers Rens na afloop van de uitreiking van zijn MBO 3-diploma. Woensdag 1 juli werden op de Van Ghentkazerne te Rotterdam de eerste diploma’s uitgereikt die het gevolg zijn van het Sectorplan politie en defensie. 30 mariniers kwamen hun  MBO-diploma ‘grondoptreden’ophalen. Korporaal Rens kwam bij de marine binnen met een VMBO-opleiding. Hij zegt: “Ik blijf binnen het Korps, maar ik wilde wel een ‘backup’ creëren. Dit is een mooi opstapje.”

Het Sectorplan politie en defensie omvat een aantal projecten die allemaal tot doel hebben personeel van de politie en/of Defensie op te leiden, om te scholen of van werk naar werk te begeleiden. De 30 mariniers zijn de eersten die hun diploma hebben ontvangen in het kader van één van deze projecten, het project ‘Waardering en Validering’. Het idee achter dit project is dat veel Defensie-medewerkers veel ervaring hebben en opleidingen hebben gevolgd, maar niet een diploma of certificaat hebben dat waarde heeft in de burgermaatschappij.

Loopbaanbegeleider Marion Plessius (adviseur opleiding en innovatie bij de Koninklijke Marine) legt uit: “De inhoud van de opleidingen bij de marine is heel sterk en de instructeurs zijn goed. Veel onderwijsinstituten zouden jaloers zijn op instructeurs met zo veel operationele ervaring. In de opleidingen zijn heel veel ‘civiele’ delen te herkennen. De Elementaire Vakopleiding van het Korps Mariniers is bekeken door de ROC’s en er bleek 80 % overlap te bestaan met civiele opleidingen.”
Door de mariniers 3 weken intensief les te geven in de ‘generieke vakken’ Engels, Nederlands en rekenen en te onderwijzen in ‘loopbaan en burgerschap’, is hun opleiding nu voldoende voor een MBO-diploma ‘Grondoptreden‘ op niveau 2 (marinier) of niveau 3 (korporaal der mariniers). Die lessen worden verzorgd door 7 samenwerkende ROC’s.

Het Sectorplan politie en Defensie is gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de politie, defensie en de vakbonden. Jacques van Hulsen zit in het bestuur van de Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD);  een fonds waarin defensie en de defensiebonden zitting hebben en dat het project waarderen en valideren door inzet van financiële middelen mede mogelijk heeft gemaakt. “Wij zijn verheugd dat zittend personeel op deze manier civiel erkende diploma’s kan halen” zegt hij.

Volgens Hoofd Bureau Onderwijszaken LTZ1 Arjen Blom is het het mooist als je opleidingen aan de ‘voorkant’ kunt certificeren. “Dit is al het geval bij de koksopleiding, LDV, LDGB, LDA en Fysieke training en sport.” Volgens LTZ1 Blom gaf Defensie in het verleden weinig prioriteit aan civiele erkenning voor zijn opleidingen, voornamelijk omdat men bang was goed opgeleid personeel kwijt te raken. Tegenwoordig is Defensie een doorstroomorganisatie en ligt dat anders.

Marinier Jeffrey is in elk geval blij met zijn diploma. Al weet nog niet precies wat hij ermee kan. “Maar het is een MBO-diploma.” Zijn collega marinier Glen kwam zonder startkwalificatie bij het Korps Mariniers en wil daar het liefst blijven. Maar in de toekomst zou een overstap naar de politie of het gevangeniswezen in beeld kunnen komen, vertelt hij. “Dan heb je MBO 3 nodig om te kunnen solliciteren.” Met zijn MBO-2 heeft hij in elk geval al een stap gemaakt.