logo

Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie

ICT-stagiaires kunnen hart ophalen in nieuw ICT-leerdock Woensdrecht

Om de instroom en mobiliteit van technisch personeel binnen en buiten Defensie te verhogen werd op vijf oktober jl.  een hagelnieuw ICT leerdock geopend op vliegbasis Woensdrecht. Dit is een van de voorzieningen voortvloeiend uit het Sectorplan Politie en Defensie. Het Sectorplan is een plan met concrete en deels door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gefinancierde maatregelen voor resp. de sector Politie en Defensie. Daarnaast zijn er maatregelen die door beide sectoren gezamenlijk worden uitgevoerd. Het sectorplan is bedoeld om de komende twee jaar een extra stimulans te geven aan de oplossing van knelpunten op de arbeidsmarkt in de beide sectoren.

Het leerdock is noodzakelijk om grote aantallen leerlingen voor de techniek te enthousiasmeren, stelt het sectorplan. Majoor van den Hout, een gedreven vakman, stichtte het leerdock op Woensdrecht. “We willen het aantal technici bij Defensie vergroten, door ICT-leerlingen een inspirerende stage-omgeving aan te bieden, waar ze het vak kunnen ontdekken. Waar voldoende begeleiding aanwezig is, en waar volop geoefend kan worden.” Op vliegbasis Volkel wordt hierom tevens het Mechatronica-leerdock doorontwikkeld.

Operationele werkvloer ontlast
Tot voor kort liepen leerlingen, waaronder van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap. (VeVa), stage op operationele CIS-afdelingen van de vliegbases. Gelet op de uitzenddruk en oefeningen was nagenoeg geen begeleidingscapaciteit beschikbaar om deze leerlingen hun passie voor het vak te kunnen laten ontwikkelen. “Wij kunnen tot 16 stagiaires tegelijkertijd begeleiden,” legt Van den Hout uit. Hij vervolgt: “Ze kunnen naar hartenlust kennis opdoen in de Defensie ICT. Hiervoor hebben we 4 enthousiaste stagebegeleiders aangetrokken van zowel binnen als buiten Defensie.”

Iets voor u?
Bent u defensie medewerker en volgt u een ICT-opleiding? Dan kunt u stagelopen in het leerdock. Neem contact op met het stagebureau van de Main Support Base Woensdrecht, op: STAGEVLIEGBASISWOENSDRECHT@MINDEF.NL. Dit geldt nadrukkelijk ook voor ICT leerlingen die een baan bij Defensie in het vooruitzicht hebben.

Omvang sectorplan 40 miljoen
Het totale sectorplan heeft een omvang van ongeveer € 40 miljoen. De maatregelen worden voor de helft gefinancierd uit de sectorplansubsidies van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze cofinanciering is niet structureel, maar is als impuls bedoeld en geldt daarom voor maximaal twee jaar.