logo

Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie

Over ASD

De Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel binnen de Defensie.
ASD is in 1995 opgericht om (Europese) subsidies te kunnen aanvragen voor (om)scholingsprojecten, beroepsopleidingen op MBO-niveau, voor defensiemedewerkers. Met deze subsidies werd het Defensie mogelijk gemaakt om meer personeel (om) te scholen dan het defensiebudget normaliter mogelijk zou maken.
Sinds enige jaren subsidieert ASD ook het civiel certificeren van verschillende defensieopleiding en sinds 2015 ook het sectorplan Defensie en Politie.
ASD adviseert het Sectoroverleg Defensie over ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt en opleidingen.