logo

Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie

Bestuur

De vier centrales van overheidspersoneel hebben elk een vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting ASD :

  • Het Ambtenarencentrum (AC).
  • De Algemene Centrale voor Overheidspersoneel (ACOP);
  • De Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP);
  • De Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen (CMHF);

Het Ministerie van Defensie heeft vier vertegenwoordigers in het bestuur, alsmede twee waarnemers in het bestuur.

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling van de stichting ASD isĀ  per 1 juni 2014 als volgt:

Werkgeversvertegenwoordiging:

Dhr. R. Kreeftmeijer (vertegenwoordiger namens de Hoofddirectie Personeel), voorzitter
Dhr. P.C. van Selm (plv. vertegenwoordiger namens de Hoofddirectie Personeel)
Mw. M. van der Krogt (vertegenwoordiger namens de Luchtmacht)
Dhr. M. A.F.M. Knipscheer (vertegenwoordiger namens de Marine)
Vacature (vertegenwoordiger namens de Landmacht)
Dhr. P.T.J. Bakker (waarnemer namens de Marechaussee)
Dhr. F. Kuijpers (waarnemer namens Commando DienstenCentra)

Werknemersvertegenwoordiging:

Dhr. J.J.H. van Hulsen (vertegenwoordiger namens AC), secretaris/penningmeester
Dhr. R. W. Schilperoort (vertegenwoordiger namens ACOP)
Dhr. A. A. de Lange (vertegenwoordiger namens CCOOP)
Dhr. N. van Woensel (vertegenwoordiger namens CMHF)

Mw. Wendy Minderhoud-Sluis verzorgt het ambtelijk secretariaat namens het CAOP.
T 06 12442438
E w.minderhoudsluis@caop.nl