logo

Stichting Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie

Waarderen en Valideren van kennis en kunde

Project Waarderen en Valideren van kennis en kunde

Met het oog op toekomstige ontwikkelingen bij Defensie en in de maatschappij, heeft  Defensie samen met 7 ROC’a en Cito  de mogelijkheden onderzocht om er voor te zorgen dat de medewerkers op een  eenvoudige maar verantwoorde manier worden begeleid naar formele/civiele diploma’s. Dit is relevant voor de interne doorstroom, maar ook voor een startkwalificatie of andere relevante opleiding voor de burgermaatschappij. Op deze wijze kunnen deelnemers via een verkort traject sneller een civiel diploma behalen. Dat je alleen hoeft te leren wat je nog niet beheerst, heeft zowel voordelen voor de werknemer als de werkgever. Een verkort traject is ook logisch, want werknemers van Defensie zijn gewend zelfstandig te werken, hebben een brede werkervaring en hebben veelal meerdere militaire opleidingen afgerond. Het geheel aan kennis, houding en vaardigheden kan zo ook verzilverd worden in een civiel diploma. Dit vergroot de kans op het eerder vinden van een baan en/of het oppakken van een civiele vervolgopleiding.

Inmiddels zijn  de eerste resultaten opgeleverd van het project. De eerste opleidingsvergelijking die werd gemaakt was die tussen de civiele MBO-opleiding Veiligheid en Vakmanschap Aankomend onderofficier Grondoptreden en de Defensieopleiding Initiële Vorming Onderofficier (IVO). Deze opleiding is gewaardeerd en gevalideerd op MBO-niveau 3. Dit betekent dat militairen die de Koninklijke Militaire School hebben gevolgd, na een korte aanvullende opleiding het MBO 3-diploma kunnen behalen.

Voor 2014-2015 zijn vergelijkbare trajecten van waarderen en valideren voorzien  op het gebied van les- en leidinggeven, ICT, mechatronica, bedrijfsautomobiletechnicus, logistiek, veiligheid, facilitaire dienstverlening, maritiem en administratie. Daarmee is het grootste deel van de relevante defensieopleidingen onderzocht.

Het project wordt in opdracht van het ministerie van Defensie uitgevoerd door de Coöperatie Paars Partnerschap (CPP). ASD financiert het project.